Categories
Activităţi industriale Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Noutăţi privind acordarea licenţelor în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică

Ordinul nr. 107/2022 prevede modificarea şi completarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică.

În cazul în care, din motive justificate, autorităţile administraţiei publice locale nu au definitivat procedura de atribuire a gestiunii serviciului, prin derogare se poate acorda o licenţă cu caracter provizoriu autorităţii administraţiei publice locale responsabile cu delegarea gestiunii, la cererea acesteia, însoţită de actul administrativ prin care se aprobă demararea procedurilor în vederea delegării gestiunii serviciului public şi de un memoriu justificativ cu privire la motivele care au dus la imposibilitatea delegării gestiunii acestuia.

Prin derogare, durata de valabilitate a licenţei cu caracter provizoriu este de maximum 12 luni şi nu poate include mai mult de un sezon rece.