Categories
Articole Dreptul muncii Social

Noutăţi. Creşte durata concediului paternal!

Legea concediului paternal nr. 210/1999 a fost modificată şi completată de OUG nr. 117/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 845/2022.

Actul normativ prevede acordarea concediului paternal şi a indemnizaţiei aferente tuturor taţilor care au calitatea de lucrător cu un contract de muncă sau un raport de serviciu încheiat conform legii şi elimină vechile prevederi care făceau trimitere la calitatea de asigurat a acestora în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor MAI

Ordinul nr. 111/2022 prevede completarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Bugete Ştiri

Măsuri pentru întărirea disciplinei financiare

În Monitorul Oficial nr. 846/2022 a fost publicată OUG nr. 118/2022 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Depunerea raportării contabile semestriale de către entităţile autorizate

Instrucţiunile Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea şi depunerea raportării contabile semestriale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare au fost modificate de Instrucţiunile nr. 2/2022.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

UE. Deficitul sever de precipitații afectează culturile și sporește riscurile de incendii

Potrivit celui mai recent raport al Centrului Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei, intitulat „Secetă în Europa – august 2022”, care prezintă o evaluare actualizată bazată pe datele și analizele Observatorului european al secetei, situația privind seceta rămâne gravă în multe regiuni ale Europei.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ultimele modificări aduse Legii privind auditul public intern

Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern a fost recent modificată de Ordonanţa nr. 29/2022.

Prin actul normativ adoptat, se va asigura dezvoltarea şi consolidarea funcţiei de audit intern în entităţile publice, precum şi gestionarea dificultăţilor şi problemelor existente în practica auditului public intern.

Categories
Funcţionari publici Ştiri

Este oficial! A fost publicată OUG care prevede majorări salariale

Este oficial! Guvernul a aprobat majorări salariale pentru personalul plătit din fonduri publice, având în vedere faptul că, în ultimii doi ani, drepturile salariale ale acestor persoane au fost îngheţate, ca urmare a măsurilor fiscal-bugetare adoptate în contextul economic actual, determinat de criza generată de pandemia de COVID-19, dar şi de criza războiului din Ucraina.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici

Măsuri temporare suplimentare cu privire la efectuarea transferului la cerere pentru funcţionarii publici

OUG nr. 116/2022 prevede reglementarea unor măsuri temporare privind ocuparea funcţiilor publice prin transfer la cerere, precum şi pentru completarea art. 3641 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

În data de 1 septembrie Camera Deputaţilor este sesizată în şedinţă ordinară

În Monitorul Oficial nr. 844/2022 a fost pubicată Decizia nr. 3/2022 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Au fost stabilite măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală

Ordonanţa nr. 28/2022 prevede stabilirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa I.