Categories
Medici/personal medical Sănătate Ştiri

Procedura privind transferul membrilor Colegiului Fizioterapeuţilor din România

Hotărârea nr. 80/2022 prevede că cererea de transfer se depune la colegiul teritorial unde fizioterapeutul este înscris, personal de către solicitant sau prin împuternicit, cu procură notarială specială, prin intermediul Platformei NET – DD sau se transmite prin curier rapid, achitat de solicitant.

Nota de transfer se încarcă în Platforma NET – DD, fizioterapeutul fiind notificat în acest sens. La solicitarea fizioterapeutului, un exemplar poate fi înmânat acestuia, sub semnătură, împuternicitului prin procură notarială sau va fi transmis prin curier rapid, cu plata la destinaţie.

Nota de transfer poate fi însoţită, la cererea fizioterapeutului, de copii ale documentelor care au stat la baza acordării autorizaţiei de liberă practică.