Categories
Articole Dreptul muncii Piaţa muncii Salarizare

Noutăţi privind acordarea biletelor de valoare!

Biletele de valoare pot fi utilizate doar în scopul prevăzut de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare şi doar la operatorii economici care acceptă biletele de valoare, denumiţi în continuare unităţi afiliate, care au încheiat contracte de prestare a serviciilor cu unităţile emitente.

Hotărârea nr. 931/2022 prevede modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.045/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare.

Biletul de valoare, cu excepţia tichetului de masă, este valabil un an de la data alimentării suportului electronic, fără a se înţelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.

Contravaloarea nominală a biletului de valoare, precum şi costurile aferente emiterii biletelor de valoare nu pot fi transferate de către angajator salariaţilor.

Potrivit ştirilor juridice, în cazul tichetelor de masă, angajatorii nu pot acorda mai mult de un tichet de masă pentru fiecare zi lucrătoare din luna pentru care se efectuează transferul valorii nominale a tichetelor de masă

De asemenea, în cazul în care angajatul căruia i s-au acordat tichete de creşă nu a prezentat angajatorului informaţiile privind prezenţa copilului la creşă/entitatea asimilată acesteia, în scris cu confirmarea creşei acesta are obligaţia să restituie angajatorului contravaloarea tichetelor de creşă acordate şi necuvenite.

La sfârşitul fiecărei luni, la sfârşitul perioadei de valabilitate, la data stabilită de angajator sau la data încetării raporturilor de muncă, după caz, salariatul are obligaţia să restituie angajatorului contravaloarea biletelor de valoare, pentru luna în curs sau, după caz, pentru anul în curs şi neutilizate ori necuvenite.