Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul proprietăţii Ştiri

Condiţiile de acces la datele şi informaţiile din sistemul informatic de cadastru şi carte funciară

Ordinul nr. 813/2022 prevede aprobarea condiţiilor de acces la datele şi informaţiile din sistemul informatic de cadastru şi carte funciară.

Accesul la informaţiile gestionate de sistemul informatic se acordă exclusiv în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale/sarcinilor de serviciu stabilite prin fişa postului, potrivit competenţei entităţii în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea, cu condiţia deţinerii semnăturii electronice bazate pe certificat calificat.

Analiza îndeplinirii condiţiilor necesare pentru acordarea accesului solicitanţilor la datele şi informaţiile din sistemul informatic de cadastru şi carte funciară se va efectua de către o comisie desemnată prin ordin al directorului general al ANCPI, care va cuprinde obligatoriu salariaţi ai Direcţiei juridice, Direcţiei de publicitate imobiliară şi Direcţiei de cadastru şi geodezie.

Comisia desemnată din cadrul direcţiilor de specialitate va transmite avizul în maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în cazul în care nu sunt impedimente, Direcţiei informatică