Categories
Agricultură şi silvicultură Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei are impact asupra operatorilor din sectorul pescuitului

Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei începând cu 24 februarie 2022 are un impact asupra operatorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii din Uniune.

Perturbarea fluxurilor comerciale de produse de bază esenţiale pentru sectorul pescuitului şi al acvaculturii care provin din Rusia şi Ucraina a accelerat brusc creşterea preţurilor principalilor factori de producţie, precum energia şi materiile prime. Comerţul dintre Ucraina şi Uniune este, de asemenea, grav afectat de indisponibilitatea transportului, întrucât aeroporturile ucrainene au devenit inutilizabile din cauza atacurilor Rusiei şi toate operaţiunile de transport maritim comercial din porturile ucrainene au fost suspendate.

Prin urmare, ar trebui să fie posibil ca Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime (FEPAM), instituit prin Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului, să sprijine măsuri specifice pentru atenuarea efectelor perturbării pieţei cauzate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei asupra lanţului de aprovizionare cu produse pescăreşti şi din acvacultură.

Având în vedere necesitatea urgentă de a acorda sprijinul necesar, domeniul de aplicare al procedurii simplificate de modificare a programelor operaţionale ale statelor membre ar trebui să fie extins pentru a include modificări referitoare la măsurile specifice menite să atenueze consecinţele războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei asupra activităţilor de pescuit şi să atenueze efectele perturbării pieţei cauzate de respectivul război de agresiune asupra lanţului de aprovizionare cu produse pescăreşti şi din acvacultură.