Categories
Achiziţii publice Articole

Noutăţi privind garanţiile de bună execuţie!

Legea nr. 225/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 736/2022, prevede aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale.

Ca noutate, în cazul în care părţile contractante convin, pentru contractele aflate în execuţie, autoritatea/entitatea contractantă solicită constituirea unei noi garanţii de bună execuţie astfel:
a) pentru produsele/serviciile/lucrările executate – minimum 30% din valoarea garanţiei iniţiale aferente acestora, cu condiţia ca acestea să fie certificate de către dirigintele de şantier şi/sau inginerul/supervizorul/consultantul, după caz, şi aprobate de autoritatea/entitatea contractantă, iar în cazul contractelor de lucrări, riscul pentru vicii ascunse să fie minim;
b) pentru produsele/serviciile/lucrările rămase de furnizat/ prestat/executat – 100% din valoarea garanţiei iniţiale aferente acestora.

În cazul în care părţile contractante convin, instrumentele de garantare constituite sub forma asigurărilor de garanţii pot avea forma juridică de contract de coasigurare în sensul prevederilor art. 2.239 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil sau de coasigurare comunitară.

Reamintim că aceste dispoziţii au fost luate ca urmare a retragerii autorizaţiei de funcţionare, urmată de deschiderea procedurii falimentului împotriva unei societăţi de asigurare cu cotă de piaţă ridicată pe segmentul asigurărilor, ce deţine în portofoliu poliţe de asigurare în valoare de aproximativ 6 miliarde de lei.

În această situaţie, problemele legate de constituirea unor noi garanţii de bună execuţie în cadrul contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale aflate în derulare sunt de natură să blocheze implementarea unor proiecte majore de investiţii, să afecteze în mod negativ gradul de absorbţie a fondurilor europene şi să conducă la neatingerea indicatorilor de program, existând riscul dezangajării fondurilor alocate României, în condiţiile în care, numai în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare 2014 – 2020, contractele afectate de această situaţie totalizează sume de peste 2,9 miliarde de euro,