Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Au intervenit modificări în organizarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

Legea nr. 221/2022 prevede modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Numirea membrilor neexecutivi ai Comitetului de reglementare al ANRE, a preşedintelui şi a vicepreşedinţilor se face la propunerea comună a Comisiei pentru industrii şi servicii a Camerei Deputaţilor, a Comisiei pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale a Senatului şi a Comisiei economice, industrii şi servicii a Senatului, în termen de 30 de zile de la vacantarea funcţiei/funcţiilor respective.

Durata mandatului de membru în Comitetul de reglementare, după caz, de preşedinte sau de vicepreşedinte este de 5 ani şi poate fi reînnoit o singură dată. O persoană nu poate avea mai mult de două mandate de membru în Comitetul de reglementare sau, după caz, de membru în conducerea ANRE.