Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Până la sfârşitul anului 2025 se va operaţionaliza o reţea de “şcoli verzi”

Susţinerea şi dezvoltarea unei reţele a “şcolilor verzi” este un obiectiv strategic din domeniul prioritar “Infrastructura sistemului de educaţie” din cadrul proiectului “România Educată”.

În Monitorul Oficial nr. 705/2022 a fost publicat Ordinul nr. 4147/2022 pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind organizarea şi funcţionarea “şcolilor verzi “.

Conceptul de “şcoală verde” desemnează profilul unei şcoli care creează un mediu sănătos şi care favorizează învăţarea, în timp ce economiseşte resurse, generează energie electrică proprie şi foloseşte tehnologii ce reduc emisiile de gaze cu efect de seră (pompe de căldură, autobuze electrice încărcate cu energie electrică produsă din panouri solare fotovoltaice etc.).

Pentru dobândirea statutului de “şcoală verde”, unitatea de învăţământ preuniversitar trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) infrastructură reabilitată/renovată/modernizată sau nouă;
b) integrarea în curriculumul şi în activităţile extraşcolare ale unităţii de învăţământ a elementelor de educaţie pentru dezvoltare durabilă/educaţie ecologică;
c) includerea, în documentele manageriale ale şcolii şi în practicile asociate, a unor măsuri care să reflecte accentul pus pe aspectul “verde” al şcolii, inclusiv din perspectiva digitalizării proceselor şi conţinuturilor;
d) deschiderea şcolii faţă de comunitate, inclusiv prin dezvoltarea de parteneriate/colaborări/cooperări cu actorii relevanţi ai comunităţii, pe zona de protecţie a mediului şi de dezvoltare sustenabilă.

“Şcolile verzi” reduc consumul de energie şi apă, de combustibili fosili, colectează separat deşeurile şi protejează mediul ambiant. “Şcolile verzi” protejează sănătatea elevilor şi a profesorilor prin asigurarea unui mediu interior curat şi sănătos, precum şi prin furnizarea de programe şi servicii pentru o bună nutriţie şi activitate fizică.

“Şcolile verzi” îi învaţă pe elevi despre durabilitate şi mediu, oferindu-le instrumentele pentru a rezolva provocările globale cu care ne confruntăm acum şi în viitor.

Până la sfârşitul anului 2025 se va operaţionaliza o reţea de “şcoli verzi”, repartizate echitabil la nivel teritorial, inclusiv pe criteriul reprezentării în mediul rural – urban.