Categories
Dreptul proprietăţii Ştiri

Modificări privind vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan

OUG nr. 104/2022 prevede modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan.

Înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan se face cu respectarea condiţiilor de fond şi de formă prevăzute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil şi a dreptului de preempţiune, la preţ şi în condiţii egale cu cele prevăzute în ofertă, în următoarea ordine:
a) preemptori de rang I: coproprietarii, soţii, rudele până la gradul al treilea şi afinii până la gradul al treilea, în această ordine;
b) preemptori de rang II: proprietarii investiţiilor agricole pentru culturile de pomi, viţă – de – vie, hamei, irigaţii exclusiv private, aflate pe terenurile ce fac obiectul ofertelor de vânzare şi/sau arendaşii. în cazul în care pe terenurile supuse vânzării se află investiţii agricole pentru culturile de pomi, viţă – de – vie, hamei şi pentru irigaţii, prioritate la cumpărarea acestor terenuri au proprietarii acestor investiţii.

În cazul în care, proprietarul terenului a solicitat afişarea la primărie a ofertei de vânzare, persoanele pot accepta oferta de vânzare în calitate de preemptori de rang I, iar contractul de vânzare se va încheia în baza avizelor prevăzute de lege.