Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Metodologia de stabilire a tarifelor practicate de Operatorul desemnat al pieţei de energie electrice

Ordinul nr. 97/2022 prevede aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor practicate de Operatorul desemnat al pieţei de energie electrice.

La stabilirea tarifelor, orice cost justificat asociat activităţii desfăşurate de operatorul desemnat al pieţei de energie electrică, OPEED, este luat în considerare o singură dată.

În cazul în care se constată că un cost a fost inclus de mai multe ori sau nu a fost inclus în calculul tarifelor practicate de OPEED, acesta va fi scăzut, astfel încât să fie inclus doar o dată sau, după caz, adăugat la calculul tarifelor aferente următoarei perioade tarifare, sub forma unei corecţii.

OPEED aplică fiecărui participant la pieţele organizate şi administrate de acesta un singur tarif de administrare, indiferent de numărul pieţelor pe care participă.