Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Modificări aduse Legii audiovizualului

Legea nr. 190/2022 prevede modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune.

Consiliul Naţional al Audiovizualului întocmeşte şi administrează lista actualizată a furnizorilor de servicii media audiovizuale, aflaţi în jurisdicţia României, cuprinzând şi criteriile în baza cărora s-a stabilit jurisdicţia pentru fiecare furnizor, asigurând comunicarea periodică a acesteia, inclusiv a actualizărilor ei, către Comisia Europeană şi către public, prin afişarea acesteia pe pagina de internet a Consiliului.

În domeniul serviciilor media audiovizuale, Consiliul Naţional al Audiovizualului poate impune, prin decizii de reglementare, furnizorilor de servicii media audiovizuale aflaţi în jurisdicţia României măsuri mai detaliate sau mai stricte de interes public general, cu respectarea dreptului european aplicabil.