Categories
Ştiri

Gestionarea financiară a fondurilor europene dedicate Afacerilor interne

OUG nr. 96/2022 prevede gestionarea financiară a fondurilor europene dedicate Afacerilor interne alocate României pentru perioada de programare 2021 – 2027.

Fondurile europene dedicate se alocă şi se derulează în baza prevederilor regulamentelor Uniunii Europene, ale programelor naţionale aprobate prin decizii ale Comisiei Europene şi ale legislaţiei naţionale aplicabile.

Autoritatea de management Afaceri interne este autorizată să încheie/să emită contracte/decizii de finanţare a căror valoare poate determina depăşirea sumelor alocate în euro, la nivel de program naţional din Fondul pentru azil, migraţie şi integrare, Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor şi politica de vize şi Fondul pentru securitate internă, precum şi cofinanţarea aferentă de la bugetul de stat, în limita a 20% din valoarea acestor alocări, cu încadrare în creditele de angajament aprobate anual cu această destinaţie prin legile bugetare anuale.