Categories
Administraţie publică centrală Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Codul administrativ a fost modificat

Guvernul a aprobat modificarea şi completarea OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în sensul reglementării imobilelor proprietate publică a statului înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, care nu au fost înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

OUG nr. 94/2022 modifică Codul administrativ în sensul:
– majorării de la 6 luni la 5 ani a duratei de prelungire a termenului de realizare a investiţiei, în vederea finalizării şi recepţiei lucrării;
– constituirea în favoarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a dreptului de administrare asupra imobilelor proprietate publică a statului înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, necesare realizării proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional, care nu au fost înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, precum şi actualizarea inventarului centralizat să se poată realiza în baza datelor de identificare din inventar;
– instituirii obligaţiei Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii de a înscrie în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară bunurile imobile care fac obiectul constituirii dreptului de administrare în termen de 18 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii guvernului prin care se constituie dreptul de administrare.