Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Ştiri

Inspectorii ANAF au desfășurat controale în luna iunie la peste 4.200 de contribuabili

Unul dintre obiectivele majore ale ANAF este combaterea evaziunii fiscale, un flagel al economiei care păgubește bugetul general consolidat de resursele necesare bunei desfășurări a statului.

Categories
Medici/personal medical Sănătate Ştiri

Procedura privind transferul membrilor Colegiului Fizioterapeuţilor din România

Hotărârea nr. 80/2022 prevede că cererea de transfer se depune la colegiul teritorial unde fizioterapeutul este înscris, personal de către solicitant sau prin împuternicit, cu procură notarială specială, prin intermediul Platformei NET – DD sau se transmite prin curier rapid, achitat de solicitant.

Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Comisia sprijină România în tranziția sa justă de la cărbunele din Valea Jiului

Comisia Europeană a sprijinit România în elaborarea unei strategii de dezvoltare economică și socială a Văii Jiului, regiune dependentă, din punct de vedere istoric, de cărbune. Strategia a fost adoptată oficial de Guvernul României la 13 iulie 2022.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici

A fost stabilit formatul Raportului anual cu privire la respectarea normelor de conduită de către personalul contractual

În Monitorul Oficial nr. 757/2022 a fost publicat Ordinul nr. 1466/2022 pentru stabilirea formatului Raportului anual cu privire la respectarea normelor de conduită de către personalul contractual din aparatul propriu al instituţiilor şi autorităţilor publice sau din instituţiile aflate în subordine, coordonare ori sub autoritate, precum şi a informaţiilor conţinute de acesta.

Categories
Protecţie socială Ştiri

Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap are un nou Regulament de funcţionare

Ordinul nr. 949/2022 prevede aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

Periodic, membrii Comisiei superioare analizează oportunitatea modificării şi/sau completării criteriilor medico – psihosociale, ţinând cont de prevederile Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi.

Categories
Administraţie publică locală Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Funcţionari publici Piaţa muncii Ştiri

Instituţiile publice locale pot transmite solicitări de ocupare a posturilor vacante

Ordinul nr. 1394/2022 aproba Procedura referitoare la transmiterea solicitărilor de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul instituţiilor publice locale.

Comunele, oraşele, municipiile, sectoarele municipiului Bucureşti, judeţele, municipiul Bucureşti, instituţiile şi serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanţare a activităţii acestora, transmit la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei solicitările de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Bugete Ştiri

Unităţile administrativ – teritoriale afectate de calamităţile naturale vor primi finanţare

Hotărârea nr. 952/2022 prevede alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unităţi administrativ – teritoriale afectate de calamităţile naturale.

Categories
Internaţional Ştiri

Se acordă ajutoare pentru Ucraina!

S-a aprobat scoaterea din rezervele de stat şi acordarea imediată ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, a unor cantităţi de produse, în valoare de 190.626,20 lei, exclusiv TVA, Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratului General pentru Imigrări, pentru situaţia actuală generată de un aflux important de cetăţeni ucraineni, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa – Năsăud pentru protecţia populaţiei refugiate, în contextul escaladării conflictului din Ucraina.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

7 universități din România selectate în cadrul Inițiativei privind Universitățile Europene

Comisia a anunțat rezultatele cererii de propuneri din 2022 pentru inițiativa privind Universitățile Europene: cu un buget record de 272 de milioane EUR din programul Erasmus+, 16 alianțe ale inițiativei Universităților Europene existente vor continua să primească sprijin, iar patru noi alianțe universitare vor putea să își înceapă cooperarea.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Un pas important pentru crearea Platformei naţionale de interoperabilitate!

Platforma naţională de interoperabilitate reprezintă totalitatea proceselor tehnice şi a sistemelor informatice stabilite prin Normele de referinţă pentru realizarea interoperabilităţii în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, pentru asigurarea schimbului de date între sistemele informatice deţinute de participanţii la schimbul de date şi pentru îmbunătăţirea colaborării şi a prestării comune a serviciilor publice.

Legea nr. 242/2022 prevede schimbul de date între sisteme informatice şi crearea Platformei naţionale de interoperabilitate.