Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Au fost aprobate Normele metodologice privind controlul transferurilor de deşeuri

Normele metodologice au drept scop organizarea, supravegherea şi controlul transferurilor de deşeuri, astfel încât să ţină seama de necesitatea de a conserva, proteja şi îmbunătăţi calitatea mediului şi a sănătăţii oamenilor.

Conform Ordinului nr. 1647/2022 importul sau transferul oricăror tipuri sau cantităţi de deşeuri în România se poate realiza numai către instalaţii de valorificare, astfel cum sunt definite în prezentele norme metodologice, exclusiv pentru sine, fără a putea transfera dreptul de proprietate al acestora către alte entităţi, care ar putea de asemenea să deruleze operaţiuni de valorificare, înainte de a fi derulate operaţiuni de valorificare obligatorii.

Descărcarea deşeurilor în alte locuri faţă de destinaţia menţionată în documentele ce însoţesc transportul este interzisă.

Potrivit noutăţilor se reglemenetează şi interzicerea importului sau transferul deşeurilor de orice natură în România, în scopul eliminării acestora.

Iar la planificarea unui transport, operatorul economic se asigură că deşeurile în integralitatea lor sunt recepţionate la instalaţiile de valorificare.