Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost aprobat bilanţul general al Trezoreriei Statului

Hotărârea nr. 806/2022 privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2021.

Se aprobă contul de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2021, care cuprinde la venituri suma de 206.725.330 lei şi la cheltuieli suma de 104.741.200 lei şi un excedent curent în sumă de 101.984.130 lei.

De asemenea, se aprobă bilanţul general al Trezoreriei Statului, încheiat la data de 31 decembrie 2021, care cuprinde atât în activ, cât şi în pasiv suma de 91.864.647.224 lei.