Categories
Agricultură şi silvicultură Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Statutul de aliment nou este evaluat de o Comisie!

Ordinul nr. 1000/2022 aprobarea componenţei Comisiei Naţionale pentru Alimente Noi şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia.

Comisia îşi desfăşoară activitatea în şedinţe organizate ori de câte ori este necesar, în urma convocării de către secretarul Comisiei, la solicitarea preşedintelui Comisiei sau a unuia dintre vicepreşedinţi, în cazul absenţei preşedintelui.

Dintre atribuţiile Comisiei amintim: solicită operatorului economic din sectorul alimentar, dacă este cazul, documente suplimentare pentru clarificarea aspectelor aflate în discuţie; concluzionează cu privire la statutul de aliment nou al unui aliment.

Comisia evaluează şi concluzionează cu privire la statutul de aliment nou al unui aliment, în termen de patru luni de la data la care a decis cu privire la valabilitatea cererii de consultare.