Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Se consideră că Europol ar trebui să poată sprijini unităţile speciale de intervenţie

Întrucât Uniunea se confruntă cu ameninţări sporite generate de grupuri de criminalitate organizată şi atacuri teroriste, un răspuns eficace al autorităţilor de aplicare a legii trebuie să includă disponibilitatea unor unităţi speciale de intervenţie, interoperabile şi bine pregătite, specializate în controlul situaţiilor de criză provocate de om.

Prin urmare se consideră că Europol ar trebui să poată sprijini unităţile speciale de intervenţie prin furnizarea de sprijin tehnic şi financiar, completând eforturile întreprinse de statele membre.

Regulamentul nr. 991/2022 prevede modificarea Regulamentului (UE) 2016/794 în ceea ce priveşte cooperarea Europol cu părţile private, prelucrarea datelor cu caracter personal de către Europol în sprijinul anchetelor penale şi rolul Europol în materie de cercetare şi inovare.

De asemenea se consideră că Europol ar trebui, la cererea statelor membre, să contribuie prin cunoştinţe de specialitate, analize, rapoarte şi alte informaţii relevante la mecanismul de evaluare şi monitorizare în vederea verificării aplicării acquis-ului Schengen.

Pentru a evita suprapunerea eforturilor şi posibila interferenţă cu anchetele şi pentru a reduce la minimum sarcina asupra furnizorilor de servicii de găzduire afectaţi, Europol ar trebui să acorde asistenţă, să facă schimb de informaţii şi să coopereze cu autorităţile competente ale statelor membre în ceea ce priveşte transmiterile şi transferurile de date cu caracter personal către părţi private pentru a aborda situaţiile de criză online şi a combate diseminarea online a materialelor online care conţin abuzuri sexuale asupra copiilor.