Categories
Autorităţi şi instituţii publice Domeniul energetic Economie Ştiri

Regulament pentru acordarea autorizaţiilor pentru exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor

Ordinul nr. 87/2022 prevede aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor pentru montarea, punerea în funcţiune, repararea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor.

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, în calitate de autoritate de reglementare competentă, acordă, modifică, suspendă, refuză ori retrage autorizaţiile persoanelor juridice pentru montarea, punerea în funcţiune, repararea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor.

Persoanele juridice înregistrate în alte state pot solicita autorizaţii, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, numai dacă au stabilit în România, în condiţiile legii, un sediu secundar pentru întreaga durată de valabilitate a autorizaţiei, necesar desfăşurării activităţilor.

Nu pot primi autorizaţii solicitanţii care se află în procedura falimentului iar durata de valabilitate a autorizaţiilor este de 5 ani.