Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Regulamentul Senatului a fost republicat!

În Monitorul Oficial nr. 615/2022 a fost republicată Hotărârea nr. 28/2005 privind Regulamentul Senatului.

Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării.

Senatul este ales pentru un mandat de 4 ani care se prelungeşte, de drept, numai în condiţiile excepţionale prevăzute de Constituţie.

Senatul aprobă bugetul propriu înaintea dezbaterii bugetului de stat şi îl înaintează Guvernului în vederea includerii în bugetul de stat. Execuţia bugetului propriu este aprobată de plenul Senatului, după verificarea de către chestorii Senatului.

Dotarea Senatului cu mijloace de transport auto şi modul de utilizare a acestora, precum şi cheltuielile de protocol se stabilesc prin norme aprobate de Biroul permanent, în limita sumelor prevăzute în bugetul anual.