Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Lista cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, actualizată!

Hotărârea nr. 779/2022 prevede aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Sănătăţii, precum şi de către unităţile cu personalitate juridică aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea acestuia şi termenele de menţinere a acestora în nivelurile de secretizare.

În nivelul de secretizare strict secret sunt incluse:
1. Hotărâri ale Consiliului Suprem de Apărare a Ţării clasificate strict secret – în conformitate cu termenul stabilit de emitent
2. Informaţii provenind de la alte autorităţi sau instituţii publice, în cadrul cooperării interinstituţionale, conform precizărilor emitentului – în conformitate cu termenul stabilit de emitent
3. Răspunsurile care conţin informaţii clasificate de nivel strict secret, elaborate de Ministerul Sănătăţii, la solicitarea altor autorităţi sau instituţii publice – 50 de ani.

Iar în nivelul de secretizare secret sunt incluse Hotărâri ale Consiliului Suprem de Apărare a Ţării clasificate secret – în conformitate cu termenul stabilit de emitent precum şi informaţii provenind de la alte autorităţi sau instituţii publice, în cadrul cooperării interinstituţionale, conform precizărilor emitentului – în conformitate cu termenul stabilit de emitent.