Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul proprietăţii Ştiri

Actualizare tarife pentru serviciile furnizate de ANCPI

Ordinul nr. 599/2022 prevede modificarea şi completarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate.

Tariful pentru recepţie cadastrală şi înfiinţare carte funciară pentru imobile situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului – lege nr. 115/1938 precum şi pentru înregistrarea în planul cadastral şi extindere/radiere construcţie este de 120 lei/construcţie.

La intabularea sau înscrierea provizorie a dezmembrămintelor dreptului de proprietate tariful se determină la valoarea declarată de părţi, dar nu mai puţin de 20% din valoarea orientativă stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici. La transmiterea nudei proprietăţi, tariful se determină la valoarea declarată de părţi, dar nu mai puţin de 80% din valoarea orientativă stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici.

În ambele situaţii tariful minim nu poate fi mai mic de 60 de lei pentru fiecare imobil.