Categories
Domeniul energetic Economie Ştiri

Regulament privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public

Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public a fost modificat şi completat de Ordinul nr. 81/2022.

La stabilirea soluţiei de racordare a unui loc de producere/loc de consum şi de producere, în studiul de soluţie elaborat conform reglementărilor în vigoare, se iau în considerare inclusiv soluţii de racordare cu limitarea operaţională a puterii maxime ce poate fi evacuată în reţea în situaţiile/regimurile de funcţionare cu N – 1 elemente în funcţiune care au ca efect apariţia de suprasarcini în reţea şi, în consecinţă, imposibilitatea elementelor reţelei rămase în funcţiune şi a reţelei în ansamblul ei de a funcţiona timp nelimitat în aceste condiţii.

Regimurile de funcţionare care conduc la limitarea puterii evacuate, stabilite prin studiul de soluţie, se precizează de către operatorul de reţea în avizul tehnic de racordare şi, ulterior, în certificatul de racordare.