Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Norme metodologice privind constituirea şi utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar

Normele metodologice privind constituirea şi utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică au fost aprobate de Ordinul nr. 1337/2022.

În utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor îndeplineşte atribuţiile şi răspunderile ordonatorilor principali de credite bugetare, stabilite prin Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, iar Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva şi structurile teritoriale de specialitate din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură au calitatea de autoritate contractantă.

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin direcţiile care au atribuţii în domeniu, întocmeşte şi aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, lista obiectivelor de investiţii – obiective noi, obiective în continuare şi programul de proiectare – finanţate din Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică.