Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Noutăţi privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale a fost recent completată de OUG nr. 79/2022.

Persoanele juridice deţinute sau aflate sub controlul unei persoane sau entităţi desemnate ale căror fonduri şi/sau resurse economice sunt blocate pot solicita autorităţii competente instituirea provizorie a unui sistem de supraveghere care să asigure respectarea de către persoana juridică a sancţiunilor internaţionale.

Condiţia pentru instituirea supravegherii este ca aplicarea măsurii restrictive a blocării fondurilor şi a resurselor economice ale persoanei juridice să fie de natură a avea un impact economic semnificativ.