Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Unităţile de învăţământ sunt evaluate periodic

Începând cu anul şcolar 2023 – 2024, pentru unităţile de învăţământ de stat şi particular şi componentele organizatorice ale acestora care nu au solicitat Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar conform calendarului derularea procedurii de evaluare externă în vederea acreditării, se va emite ordinul de ridicare a autorizării de funcţionare provizorie.

Ordinul nr. 3958/2022 prevede că procedura pentru evaluare externă pentru acreditare/evaluare periodică precum şi calendarul de evaluare externă pentru acreditare/evaluare periodică.

Unităţile de învăţământ de stat şi particular care nu au fost supuse evaluării externe periodice/evaluării externe pentru acreditare în termenele prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei au obligaţia să depună cerere letrică la sediul ARACIP şi în format electronic pe platforma https://calitate.aracip.eu, în vederea evaluării externe pentru acreditare/pentru evaluare periodică.