Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Noi reglementări pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali

Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 14/2021 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali a fost recent modificată de Hotărârea nr. 8/2022.

Se introduc noi prevederi care reglementează că, prin excepţie, în cazul pierderii calităţii de membru, ca urmare a decesului persoanei fizice sau a dizolvării persoanei juridice şi a radierii acesteia din registrul comerţului, toate obligaţiile acestor persoane fizice sau juridice, existente în evidenţele Camerei Consultanţilor Fiscali, se anulează prin decizie a directorului executiv, indiferent de data operării radierii în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală, pe baza informaţiilor cunoscute.

De asemenea, în cazul retragerii calităţii de membru al Camerei Consultanţilor Fiscali, cotizaţia fixă se calculează inclusiv pentru luna în care s-a emis decizia de retragere a calităţii de membru.