Categories
Medici/personal medical Sănătate Ştiri

Ce sporuri sunt acordate personalul medical pentru tratamentul pacienţilor suspecţi şi confirmaţi cu COVID – 19?

Ultimele moficări aduse Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice reglementează cuantumul sporului acordat personalul de specialitate medico – sanitar şi auxiliar sanitar pentru tratamentul pacienţilor suspecţi şi confirmaţi cu COVID – 19.

Hotărârea nr. 698/2022 prevede că personalul de specialitate medico – sanitar şi auxiliar sanitar din unităţile sanitare care participă efectiv la aplicarea măsurilor de limitare a unor epidemii deosebit de grave şi altele asemenea stabilite de Ministerul Sănătăţii şi declarate prin ordin.

Pe durata situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic prevăzute la art. 6 lit. a), c) şi d) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în contextul riscului epidemiologic determinat de răspândirea virusului SARS – CoV – 2 pe teritoriul României, pentru personalul de specialitate medico – sanitar şi auxiliar sanitar din unităţile sanitare publice sau din structurile acestora, după caz, inclusiv pentru personalul de specialitate din structurile paraclinice medico – sanitare, implicat direct în transportul, recoltarea probelor biologice/testarea rapidă, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor suspecţi şi confirmaţi cu COVID – 19, mărimea sporului este de la 55% până la 85% din salariul de bază.