Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost aprobată metodologia de raportare în Registrul electronic naţional de vaccinări

Hotărârea nr. 697/2022 prevede aprobarea metodologiei de raportare şi a circuitului informaţional în Registrul electronic naţional de vaccinări.

Registrul electronic naţional de vaccinare (RENV) reprezintă aplicaţia electronică folosită în vederea raportării online a vaccinărilor administrate pe teritoriul României.

Furnizorii de servicii medicale care prestează servicii de vaccinare, indiferent de forma de organizare a asistenţei medicale în cadrul sistemului public şi privat şi indiferent de casa de asigurări de sănătate cu care au încheiat contract de furnizare de servicii medicale, au obligaţia de a se înregistra în RENV ca utilizatori, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, cu scopul de a beneficia de date de acces în vederea raportării.

Înregistrarea în RENV nu este obligatorie în cazul personalului implicat în asigurarea şi menţinerea capacităţii operaţionale a structurilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională şi al personalului din cadrul instituţiilor cu reţele sanitare proprii care desfăşoară misiuni la frontieră sau în afara graniţelor ţării.

Datele agregate privind vaccinarea acestor categorii de persoane se transmit către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti pe baza unei proceduri de raportare elaborate de INSP, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.