Categories
Internaţional Ştiri

Condiţii de muncă mai bune pentru o Europă socială mai puternică

Prin Hotărârea nr. 45/2022 România a adoptat opinia referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Condiţii de muncă mai bune pentru o Europă socială mai puternică: valorificarea deplină a beneficiilor digitalizării pentru viitorul muncii – COM(2021) 761.

Recomandă sprijinirea educaţiei formale şi nonformale pentru a asigura un nivel corespunzător de pregătire a tineretului şi cetăţenilor, pentru a beneficia de capacitatea mediului digital de a impulsiona antreprenoriatul şi diversitatea profesiilor cerute de societatea digitală.

România recomandă adoptarea unei flexibilităţii sporite a cadrului legislativ în ceea ce priveşte relaţia dintre platforme şi persoanele care lucrează prin intermediul acestora, astfel încât să se asigure un just echilibru între obiectivele de ocrotire socială şi cele care ţin de libertatea alegerii modului de prestare a serviciului, cum ar fi programul flexibil, care favorizează dezvoltarea personală.