Categories
Medici/personal medical Programe de sănătate Sănătate Ştiri

Covid-19 – recunoscut ca boala profesională!

Statele membre, lucrătorii și angajatorii din cadrul Comitetului consultativ al UE pentru securitate și sănătate la locul de muncă (CCSS) au ajuns ieri la un acord cu privire la necesitatea de a recunoaște COVID-19 ca boală profesională în sectorul sănătății, al asistenței sociale și al asistenței la domiciliu și, în contextul unei pandemii, în sectoarele care înregistrează o creștere a activităților cu risc dovedit de infectare, și au sprijinit totodată actualizarea listei UE a bolilor profesionale.

În urma avizului CCSS, Comisia va actualiza recomandarea care enumeră bolile profesionale și agenții care le pot cauza, a căror recunoaștere de către statele membre este recomandată de Comisie.

Obiectivul este ca statele membre să își adapteze legislația națională în conformitate cu recomandarea actualizată.

În cazul în care COVID-19 este recunoscută ca boală profesională într-un stat membru, lucrătorii din sectoarele relevante care au contractat boala la locul de muncă pot dobândi drepturi specifice în conformitate cu normele naționale, cum ar fi dreptul la o indemnizație.