Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost aprobat un nou Regulament de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei

Ordinul nr. 1973/2022 prevede aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei.

Ministrul justiţiei conduce întreaga activitate a ministerului, îl reprezintă şi îl angajează în raporturile cu alte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu alte autorităţi, instituţii publice şi organizaţii centrale şi locale, cu instituţiile Uniunii Europene (UE) şi cu alte organizaţii internaţionale, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice, din ţară şi din străinătate.

Ministrul justiţiei este ajutat în activitatea de conducere şi reprezentare a ministerului de 5 secretari de stat, de secretarul general şi de un secretar general adjunct.

Ministrul justiţiei poate desemna prin ordin un secretar de stat coordonator, care va asigura legătura dintre ministrul justiţiei şi secretarii de stat, va coordona activitatea secretarilor de stat, va evalua stadiul îndeplinirii ordinelor şi instrucţiunilor ministrului justiţiei şi îi va îndruma în realizarea acestora.