Categories
Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Legislaţie internaţională Ştiri

Dispoziţii tranzitorii aplicabile certificatelor de inspecţie emise în Ucraina

Regulamentul nr. 760/2022 prevede modificarea Regulamentului delegat (UE) 2021/2306 în ceea ce priveşte dispoziţiile tranzitorii aplicabile certificatelor de inspecţie emise în Ucraina.

Prin derogare, până la 30 iunie 2022, o persoană autorizată stabilită în Ucraina, de la o autoritate de control sau un organism de control care nu este dotat cu un sigiliu electronic calificat, poate produce şi transmite în TRACES certificatul de inspecţie în format electronic fără aplicarea unui sigiliu electronic calificat în caseta 18.

Acest certificat se eliberează înainte ca transportul la care se referă să părăsească ţara terţă de export sau de origine.

Prin modificări se creează cadrul necesar pentru a se permite autorităţilor competente de la posturile de control la frontieră sau de la punctele de punere în liberă circulaţie din statele membre să efectueze controale la import cu privire la aceste certificate de inspecţie şi să le vizeze în TRACES cu un sigiliu electronic calificat sau pe suport de hârtie cu semnătura olografă a persoanei autorizate, după ce au fost completate în TRACES şi imprimate.