Categories
Dreptul proprietăţii Ştiri

Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole

Legea nr. 137/2022 prevede completarea art. 4 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997.

Conform noutăţilor, proprietarii investiţiilor privatizate în condiţiile legii pot încheia acorduri de despăgubire şi cu persoane fizice îndreptăţite din judeţul respectiv, ale căror cereri de reconstituire a drepturilor de proprietate au fost validate de comisiile judeţene de fond funciar sau au fost stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive, chiar dacă aceste terenuri preluate abuziv nu s-au aflat sub investiţiile privatizate.