Categories
Programe de sănătate Sănătate Ştiri

Procedura privind recalcularea din oficiu de către organul fiscal a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

Ordinul nr. 493/2022 prevede aprobarea Procedurii privind recalcularea din oficiu de către organul fiscal a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi a modelului şi conţinutului formularului “Referat privind recalcularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”.

Procedură se aplică, începând cu data de 1 ianuarie 2021, persoanelor fizice prevăzute la art. 180 din Codul fiscal care au optat pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate prin depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice – capitolul II şi care au decedat în cursul aceluiaşi an fiscal/celor 12 luni pentru care datorează contribuţia, după caz.

Recalcularea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se efectuează de către compartimentul cu atribuţii în administrarea impozitului pe venit şi contribuţiilor sociale din cadrul organului fiscal competent.