Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Uniunea Europeană va mobiliza o finanţare suplimentară pentru Republica Moldova

Uniunea Europeană va mobiliza o sumă suplimentară de 52 de milioane EUR pentru Republica Moldova, destinată promovării rezilienţei, redresării şi reformelor pe termen lung ale acestei ţări, în special prin punerea în aplicare a iniţiativelor emblematice prevăzute în Planul economic şi de investiţii al Uniunii pentru partenerii săi estici.

Finanțarea va sprijini şi punerea în aplicare a Acordului de asociere UE-Moldova.

Asistenţa financiară nou acordată urmăreşte să sprijine Republica Moldova în dezvoltarea sa socioeconomică durabilă, rezilientă şi favorabilă incluziunii.