Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Senatorii care tulbură ordinea parlamentară pot fi sancţionaţi cu reţinerea unui procent din indemnizaţia lunară

Hotărârea nr. 50/2022 prevede că şedinţele Comitetului liderilor grupurilor parlamentare se înregistrează de către Senat prin mijloace electronice şi se stenografiază.

O altă noutate vizează lucrările comisiei, care prin decizia acesteia, pot fi transmise în direct sau înregistrate de către mass – media acreditată la Senat.

Constituie abateri disciplinare săvârşite de senatori tulburarea ordinii parlamentare prin utilizarea oricăror forme de agresivitate directă de natură fizică sau verbală la adresa unui alt parlamentar sau a oricărei alte persoane prezente la activităţile parlamentare.

Iar această abatere se sancţionează cu evacuarea imediată din sală a persoane sau reţinerea unui procent de până la 50%, pentru o perioadă de până la 6 luni, din indemnizaţia lunară brută a senatorului,

Evacuarea este obligatorie şi se dispune de către preşedintele de şedinţă din oficiu sau la solicitarea unui senator, cu acordul majorităţii ponderate a liderilor grupurilor parlamentare;