Categories
Autorităţi şi instituţii publice Financiar bancar Ştiri

Cine este obligat să obţină calitatea de participant la Fondul de compensare a investitorilor?

În Monitorul Oficial nr. 441/2022 a fost publicat Regulamentul nr. 10/2022 privind Fondul de compensare a investitorilor.

Entităţile prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 88/2021 sunt obligate să solicite şi să obţină calitatea de participant la Fond, precum şi să contribuie la constituirea resurselor financiare ale Fondului, conform cerinţelor şi în termenele prevăzute în reglementările specifice, dar nu mai târziu de 60 de zile de la autorizare/înscriere în Registrul A.S.F.

Obligaţia le revine societăţilor de servicii de investiţii financiare autorizate de A.S.F.; societăţilor de administrare a investiţiilor, autorizate de A.S.F., care administrează portofolii individuale de investiţii, şi administratorii de fonduri alternative de investiţii autorizaţi să administreze portofolii individuale de investiţii; instituţiilor de credit înregistrate în Registrul A.S.F. care prestează servicii şi activităţi de investiţii; sucursalelor societăţilor din state terţe autorizate de A.S.F. să furnizeze servicii şi activităţi de investiţii pe teritoriul României.

A.S.F. poate exonera o instituţie de credit de la obligaţia de participare la Fond, cu condiţia ca investitorii săi să beneficieze de o protecţie cel puţin echivalentă cu cea oferită de Fond, în baza prezentării documentelor care atestă aderarea la o schemă de compensare, conform prevederilor legale în vigoare.

Cuantumul contribuţiilor anuale datorate de către participanţii la Fond se calculează potrivit prevederilor prezentului regulament şi procedurilor Fondului. Iar contribuţiile anuale datorate de către participanţii la Fond trebuie stabilite astfel încât valoarea totală a acestora, împreună cu resursele pentru compensare aflate în posesia Fondului, să se situeze la un nivel cuprins între 0,5% şi 0,8% din baza de calcul al contribuţiilor anuale.