Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Noi tarife pentru prestațiile efectuate de AFER

Ordinul nr. 549/2022 prevede modificarea art. 2 din anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 683/2017 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de activităţi specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română – AFER.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Va fi implementat Programul „Masa sănătoasă în școli”

Programul „Masa sănătoasă în școli” va fi implementat, în parteneriat, de Ministerul Educației și Ministerul Agriculturii, având surse de finanțare asigurate din bugetul național, fonduri externe nerambursabile și rambursabile.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Se dorește prevenirea neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile

În Monitorul Oficial nr. 526/2022 a fost publicată OUG nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Economie

Autorizarea sistemelor individuale de colectare şi epurare a apelor uzate

Au fost aprobate criteriile pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate.

Hotărârea nr. 714/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 527/2022 prevede că sistemele individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate pot fi autorizate numai acolo unde instalarea unei reţele publice de canalizare nu se justifică din punctul de vedere al impactului asupra mediului sau din motive economice.

Categories
Medici/personal medical Sănătate Ştiri

Ce sporuri sunt acordate personalul medical pentru tratamentul pacienţilor suspecţi şi confirmaţi cu COVID – 19?

Ultimele moficări aduse Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice reglementează cuantumul sporului acordat personalul de specialitate medico – sanitar şi auxiliar sanitar pentru tratamentul pacienţilor suspecţi şi confirmaţi cu COVID – 19.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost aprobată metodologia de raportare în Registrul electronic naţional de vaccinări

Hotărârea nr. 697/2022 prevede aprobarea metodologiei de raportare şi a circuitului informaţional în Registrul electronic naţional de vaccinări.

Registrul electronic naţional de vaccinare (RENV) reprezintă aplicaţia electronică folosită în vederea raportării online a vaccinărilor administrate pe teritoriul României.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii a suferit modificări

Legea nr. 159/2022 a modificat Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Prin exceptare se pot emite autorizaţii de construire şi fără documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate și pentru lucrări de cercetare şi de prospectare a terenurilor – foraje şi excavări -, necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, exploatărilor de cariere, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, capacităţilor de producere a energiei electrice şi a hidrogenului din surse regenerabile, precum şi altor exploatări.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice

Ultimele decrete semnate de Președinte!

Președintele României a semnat luni, 30 mai 2022, următoarele decrete:

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Piaţa muncii Ştiri

Ultimele OUG adoptate de Guvern

Executivul a publicat lista ordonanțelor de urgență adoptate în ultima sa ședință:

Categories
Activităţi industriale Economie Ştiri

Noţiunea de vânzări în regim de outlet a fost definită!

Hotărârea nr. 686/2022 a modificat şi completat Hotărârea Guvernului nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare.

Se defineşte noţiunea de vânzări în regim de outlet. Astfel, prin vânzări în regim de outlet înţelegem vânzările efectuate în structuri de vânzare în care se comercializează produse care poartă marca producătorului.