Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Activitatea de audit a instituţiilor prefectului se preia de către Direcţia audit public intern din cadrul MAI

Hotărârea nr. 473/2022 prevede modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Activitatea de audit a instituţiilor prefectului se preia de către Direcţia audit public intern din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, potrivit legislaţiei în vigoare.

Misiunile de audit începute de către compartimentele de audit din cadrul instituţiilor prefectului vor fi sistate în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, urmând a fi incluse în activitatea de planificare specifică legislaţiei auditului public intern.