Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Dotarea laboratoarelor de informatică conform standardelor

Au fost aprobate standardele echipamentelor tehnologice pentru dotarea laboratoarelor de informatică şi a sălilor de clasă din unităţile de învăţământ preuniversitar, în vederea asigurării calităţii activităţilor educaţionale digitale.

Conform Ordinului nr. 3497/2022 fiecare laborator de informatică trebuie să aibă: display interactiv (tablă interactivă), suport pentru display interactiv, sistem Desktop + Monitor/Sistem All – In – One/Laptop – pentru fiecare elev + cadru didactic, multifuncţională, cameră videoconferinţă.