Categories
Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Schema de asigurare a riscurilor, aprobată!

Au fost aprobaţi termenii şi condiţiile în baza cărora Banca de Export – Import a României EXIMBANK – S.A. realizează, în numele şi în contul statului, operaţiuni de asigurare a creditelor la export pe termen scurt, prin preluarea riscurilor nonpiaţă şi a riscurilor temporar nonpiaţă autorizate în baza Deciziei C (2022) 1.913.

Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

Au fost aprobate Normele tehnice de raportare a preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale animalelor vii

Ordinul nr. 86/2022 a aprobat Normele tehnice de clasificare a carcaselor, de înregistrare şi raportare a preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale animalelor vii, pentru specia bovine.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Autorităţi şi instituţii publice Dreptul proprietăţii Ştiri

Înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară. Obligaţii pentru UAT!

Ordinul nr. 430/2022 prevede modificarea şi completarea Regulamentului privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1/2020.

Categories
Articole Dreptul muncii Piaţa muncii Protecţie socială Social

Au fost aprobate modelul documentelor privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a salariaţilor în contextul conflictului armat

Au fost aprobate modelul documentelor privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a salariaţilor în contextul conflictului armat din Ucraina, precum şi ca urmare a sancţiunilor internaţionale aplicate Federaţiei Ruse şi Belarusului.

Ordinul nr. 705/2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 404/2022, reglementeză modelul cererii, declaraţiei pe proprie răspundere, lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţie.

Categories
Articole Asigurări sociale Dreptul muncii Pensii Piaţa muncii Protecţie socială Salarizare Social

Prestatorii casnici vor primi tichete de activităţi casnice!

Legea privind reglementarea activităţii prestatorului casnic nr. 111/2022 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 402/2022.

Ce reglementeză această Lge?

Se prevede că activitatea casnică se poate desfăşura în gospodăria beneficiarului casnic, la domiciliul prestatorului casnic sau în alt loc necesar desfăşurării acesteia, stabilit de comun acord.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia Europeană a adoptat măsuri pentru a îmbunătăţi protecţia jurnaliştilor

Comisia Europeană a adoptat măsuri pentru a îmbunătăţi protecţia jurnaliştilor şi a apărătorilor drepturilor omului împotriva procedurilor judiciare abuzive.

Directiva propusă le oferă instanțelor și persoanelor care sunt ținta acestor acțiuni instrumente prin care să răspundă în cazul inițierii de proceduri judiciare vădit nefondate sau abuzive.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

A intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Programul Alimentar Mondial

La data de 9 martie 2022 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Programul Alimentar Mondial privind stabilirea unei prezenţe a Programului Alimentar Mondial pe teritoriul României.

Acordul are în vedere susţinerea operaţiunilor de urgenţă în Ucraina, pentru o durată de trei luni (martie – mai 2022).

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Decrete semnate de Preşedinte!

Președintele României, a semnat joi, 28 aprilie 2022, următoarele decrete:

Categories
Fiscalitate Organizare judiciară Ştiri Taxe/Impozite

Procedura de restituire a impozitului pe dividende rezultat din regularizarea anuală a dividendelor

Ordinul nr. 765/2022 prevede procedura de restituire a impozitului pe dividende rezultat din regularizarea anuală a dividendelor distribuite parţial în cursul anului.

În situaţia în care din regularizarea anuală a dividendelor plătite ca urmare a distribuirii parţiale în cursul anului a acestora rezultă sume de restituit de la buget, plătitorul de dividende poate solicita restituirea acestora.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Cotizaţia anuală a României în calitatea de membru în cadrul Fundaţiei Europene pentru Tineret

Plata cotizaţiei anuale a României ce decurge din calitatea de membru în cadrul Fundaţiei Europene pentru Tineret a fost aprobată de Hotărârea nr. 538/2022.

Cotizaţia anuală aferentă anului 2022 are o valoare de 43.108,95 euro. Contravaloarea în lei a cotizaţiei se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse pe anul în curs, capitolul 67.01. “Cultură recreere şi religie”, titlul 55 “Alte transferuri”, alineatul 55.02.01 “Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale”.