Categories
Agricultură şi silvicultură Ştiri

Cotele de pescuit alocate pentru anul 2022

Ordinul nr. 42/2022 prevede aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2022, pe specii şi zone.

Speciile rac (Astacus leptodactylus şi Astacus fluviatilis) şi speciile novac (Hypophthalmichthys nobilis), sânger (Hypophthalmichthys molitrix) şi cosaş (Ctenopharyngodon Idella) pot fi capturate fără limită, cu condiţia înregistrării şi transmiterii cantităţilor capturate la Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.

Pentru pescuitul în apele continentale, cu excepţia zonelor aflate în administrarea Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, pentru care există reglementări specifice, 15% din cota alocată înscrisă în autorizaţia de pescuit, dar nu mai mult de 3 kg/zi pe ambarcaţiune, poate fi reţinută pentru consum familial, cu condiţia ca aceasta sa fie înregistrată şi raportată la Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.