Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Elevii din Ucraina pot obţine statutul de audienţi

Ordinul nr. 3363/2022 prevede procedura care stabileşte modul de înscriere ca audienţi în unităţile de învăţământ preuniversitar sau în calitatea de participant la activităţi extraşcolare, fără obţinerea calităţii de audient, a minorilor proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina şi intraţi pe teritoriul României.

Minorilor li se asigură dreptul la educaţie în unităţile de învăţământ în aceleaşi condiţii ca şi pentru cetăţenii români.

Pe perioada frecventării în calitate de audienţi a cursurilor şcolare, minorii pot participa, fără restricţii, la oricare alte activităţi educative şcolare sau extraşcolare, organizate în unităţile de învăţământ preuniversitar.

Iar pentru minorii pentru care s-a solicitat numai participarea la activităţi extraşcolare, fără obţinerea calităţii de audient, participarea la aceste activităţi se realizează pe baza unui program şi a unei proceduri stabilite la nivelul respectivei unităţi de învăţământ preuniversitar, aprobate de către consiliul de administraţie.