Categories
Articole Cooperare şi relaţii cu alte state Protecţie socială

Noi măsuri de sprijin acordate în contextul crizei militare!

Având în vedere criza actuală existentă la graniţa României cu Ucraina generată de conflictul militar a fost adoptată OUG nr. 20/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 231/2022.

Copiii ucraineni aflaţi pe teritoriul României, inclusiv cei care nu solicită protecţie potrivit Legii azilului, beneficiază de dreptul la educaţie în unităţile de învăţământ din România în aceleaşi condiţii şi din aceleaşi bugete cu antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii români. Totodată, ei vor avea dreptul la cazare gratuită în internatele şcolare, alocaţie de hrană, dreptul la cazarmament, respectiv: rechizite, îmbrăcăminte, încălţăminte, manuale.

Statul român le va asigura și dreptul de a beneficia de gratuitate pentru toate categoriile de transport prevăzute de lege, pentru elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, dar şi de dreptul la alocarea unor alimente de bază tuturor copiilor din învăţământul primar şi gimnazial acordate prin programele sociale aflate în derulare.

Potrivit actului normativ, persoanele cu dizabilităţi însoțite sau neînsoţite, care rămân în România, au posibilitatea să beneficieze, la cerere, de serviciile sociale de protecţie prevăzute de lege: locuinţe protejate, centre de pregătire pentru viaţă independent, centre de abilitare şi reabilitare, centre de îngrijire şi asistenţă, centre respiro/criză.

Cetăţenii străini şi apatrizii care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi nu solicită o formă de protecţie în România potrivit Legii azilului, vor primi gratuit asistenţă medicală şi tratament corespunzător pentru situaţii de urgenţă, prin sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă. Serviciile medicale vor fi oferite în taberele temporare de cazare şi asistenţă umanitară sau în locaţiile de cazare stabilite de comitetele pentru situaţii de urgenţă.