Categories
Economie Ştiri Transporturi

Au fost aprobate Elementele principale ale contractelor de servicii publice de transport feroviar de călători

Decizia nr. 23/2022 prevede aprobarea Elementelor principale ale contractelor de servicii publice de transport feroviar de călători.

Se aprobă elementele principale ale contractelor de servicii publice de transport feroviar de călători pentru perioada 1 ianuarie 2022 – 10 decembrie 2022.

Responsabilitatea pentru datele şi informaţiile transmise A.R.F. de operatorii de transport feroviar de călători, inclusiv în ceea ce priveşte datele existente în sistemul propriu de ticketing, semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, revine acestora, în baza certificării fiecărui document prin semnăturile autorizate.