Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Procedura pentru acordarea indemnizaţiilor sportive

Ordinul nr. 151/2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 306/2022, prevede aprobarea procedurilor pentru acordarea indemnizaţiilor sportive.

Pentru acordarea indemnizaţiilor sportive, federaţiile sportive naţionale vor depune documente la registratura Ministerului Sportului, în atenţia Direcţiei politici pentru sport.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Funcţionari publici Ştiri

Domeniile prioritare de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici

Au fost stabilite domeniile prioritare de formare şi perfecţionare profesională şi a tematicii specifice programelor de formare şi perfecţionare profesională a funcţionarilor public.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

OUG adoptate de Guvern în ultima sa şedinţă

Guvernul României a aprobat în şedinţa din data de 30 martie 2022 următoarele Ordonanţe de Urgenţă:

Categories
Funcţionari publici Ştiri

Au fost adoptate instrucţiunile de elaborare a planului de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici

Ordinul nr. 233/2022 prevede aprobarea conţinutului şi instrucţiunilor de elaborare a planului de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici, precum şi a modalităţii de comunicare a datelor solicitate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu privire la perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici.

Colectarea internă a datelor cu privire la planul de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici se realizează de către funcţionarii publici desemnaţi.

Categories
Dreptul muncii Salarizare Ştiri

Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială

Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi al unităţilor ce funcţionează în subordinea sa, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022, se va realiza eşalonat, în tranşe.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Decrete semnate de Preşedinte!

Preşedintele României, a semnat miercuri, 30 martie 2022, următoarele decrete:

Categories
Programe de sănătate Sănătate Ştiri

Programele naţionale de sănătate au fost adoptate!

Hotărârea nr. 423/2022 prevede aprobarea programelor naţionale de sănătate.

Dintre programele naţionale de sănătate publică derulate şi finanţate din bugetul Ministerul Sănătăţii amintim: programul naţional de vaccinare, programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare, programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV/SIDA, programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei.

Categories
Transporturi

Creşte valabilitatea carnetului de marinar

Valabilitatea carnetului de marinar creşte de la 2 ani la 5 ani.

Hotărârea nr. 382/2022 prevede că valabilitatea carnetului de marinar se prelungeşte, la cererea titularului, de către căpităniile de port. Pentru prelungire se va prezenta avizul medical valabil, eliberat de unităţile sanitare autorizate de minister.

Categories
Activităţi industriale Economie Ştiri

Nivelul accizei specifice la ţigarete a fost actualizat

Ordinul nr. 376/2022 prevede aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete.

Categories
Articole Dreptul muncii Funcţionari publici Piaţa muncii

Se pot organiza concursuri pentru personalul angajat în perioada stării de alertă

În Monitorul Oficial nr. 304/2022 a fost publicată Legea nr. 70/2022 privind reglementarea statutului personalului care, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic, determinate de pandemia de COVID – 19, a fost încadrat pe perioadă determinată, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.