Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Termenul de depunere a situaţiilor pentru exerciţiile financiare ale anilor 2020, 2021 şi 2022

Norma nr. 7/2022 prevede modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către societăţile de asigurare, asigurare – reasigurare şi de reasigurare.

Pentru exerciţiile financiare ale anilor 2020, 2021 şi 2022, societăţile întocmesc şi raportează A.S.F. următoarele situaţii:
a) raportarea privind ajustările de valoare IFRS – RAS şi impactul fiscal al acestora, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta normă;
b) o monografie descriptivă, distinctă de raportarea prevăzută la lit. a), care să cuprindă explicaţia diferenţelor/ ajustărilor de valoare determinate între tratamentele contabile conform reglementărilor contabile menţionate la alin. (2) lit. a) şi tratamentele prevăzute de IFRS, precum şi indicarea operaţiunilor contabile care reflectă diferenţele respective.

Termenul de depunere la A.S.F. a situaţiilor este următorul: pentru situaţiile aferente anilor 2020 şi 2021, până la data de 31 august 2022; iar situaţia aferentă anului 2022, până la data de 30 iunie 2023.