Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Noi norme privind paza obiectivelor

Ordinul nr. 100/2022 prevede aprobarea Normelor interne privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi a transporturilor de produse rezervă de stat aparţinând unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.

Analiza de risc la securitatea fizică constă în identificarea ameninţărilor şi vulnerabilităţilor tehnice, organizatorice, operaţionale la adresa existenţei sau integrităţii bunurilor din responsabilitatea unităţilor teritoriale, realizată în scopul stabilirii măsurilor de securitate, transpuse în planul de pază.

Analiza de risc la securitatea fizică se efectuează de către o comisie de evaluare stabilită prin decizie a directorului executiv al unităţilor teritoriale.

Analiza de risc se materializează prin elaborarea Raportului privind analiza de risc la securitatea fizică.